TC Download

TC Corner

Admission No.Student NameClick Here
2372Mahi Dhakad Click Here
1837Jaideep Dhakad Click Here
2575Rishab Dhakad Click Here
1839Harsh Dhakad Click Here
2519Divya Dhakad Click Here
2121Archana Patidar Click Here
1426SACHIN PATIDAR1426
1299KRISHNA GARG1299
1168LAKSHYA GARG1168
1253TANISHA DHAKAD1253
2158VISHWASH CHOUDHARY2158
1125ANIL PATIDAR1125
1943ASHISH SENCHA1943
1166Sejal Rathod 1166
1875Kuldeep Singh Chouhan 1875
1461Anshul Patidar 1461
1491Aditya Panchal 1491
2616Nayanshree Vaishav 2616
1068Yashvardhan Singh Parihar 1068
1231Shubham Nayma 1231
30Sahana Shah 30
1093Abhishek Choudhari 1093
1498Devendra Singh Parihar 1498
1524Ankit Singh Rathore 1524
1681Dolly Patidar 1681
1837Jaideep Dhakad 1837
1906Angeshwar Pandey 1906
2069Santosh Patidar 2069
2120Arun Dhakad 2120
2150Lakshya Jain 2150
2238Pradhyuman Patidar 2238
2426Prathviraj singh Parihar 2426
2519Divya Dhakad 2519
2575Rishab DhakadRishab Dhakad 2575
2672Sahaj Kaur Rajpal 2672
1226Nupur Jain 1226
1425Bhoomi Jain 1425
1342Dheeraj Dhakak 1342